Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0183(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0032/2012

Teksty złożone :

A7-0032/2012

Debaty :

PV 14/02/2012 - 11
CRE 14/02/2012 - 11

Głosowanie :

PV 15/02/2012 - 8.3
CRE 15/02/2012 - 8.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0042

Protokół
Wtorek, 14 lutego 2012 r. - Strasburg

11. Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii ***II (debata)
CRE

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 i rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dystrybucji produktów żywnościowych wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii [18733/1/2011 - C7-0022/2012- 2008/0183(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

Czesław Adam Siekierski przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Dacian Cioloş (członek Komisji).

Głos zabrali: Agnès Le Brun w imieniu grupy PPE, Luis Manuel Capoulas Santos w imieniu grupy S&D, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, James Nicholson w imieniu grupy ECR, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFD, Dimitar Stoyanov niezrzeszony, Esther Herranz García, Daciana Octavia Sârbu, George Lyon, Marije Cornelissen, Marc Tarabella, który w procedurze niebieskiej kartki zadał pytanie Georgeowi Lyonowi, który odpowiedział na pytanie, Janusz Wojciechowski, Inês Cristina Zuber, Giancarlo Scottà, Rareş-Lucian Niculescu, Paolo De Castro, Liam Aylward, Karima Delli, Julie Girling, Tadeusz Cymański, Christa Klaß, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą niebieskiej kartki przez Jacky Hénin, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Csaba Sándor Tabajdi, Vilija Blinkevičiūtė, Estelle Grelier i Karin Kadenbach.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Spyros Danellis, José Bové, Alfreds Rubiks, Jaroslav Paška, Jarosław Kalinowski, Monika Smolková, Elena Oana Antonescu i Franz Obermayr.

Głos zabrali: Dacian Cioloş i Czesław Adam Siekierski.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.3 protokołu z dnia 15 lutego 2012 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności