Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0183(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0032/2012

Predkladané texty :

A7-0032/2012

Rozpravy :

PV 14/02/2012 - 11
CRE 14/02/2012 - 11

Hlasovanie :

PV 15/02/2012 - 8.3
CRE 15/02/2012 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0042

Zápisnica
Utorok, 14. februára 2012 - Štrasburg

11. Rozdeľovanie potravín najodkázanejším osobám v Únii ***II (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o rozdeľovanie potravín najodkázanejším osobám v Únii [18733/1/2011 - C7-0022/2012- 2008/0183(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

Czesław Adam Siekierski uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Dacian Cioloş (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Agnès Le Brun v mene skupiny PPE, Luis Manuel Capoulas Santos v mene skupiny S&D, Sylvie Goulard v mene skupiny ALDE, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, James Nicholson v mene skupiny ECR, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, John Stuart Agnew v mene skupiny EFD, Dimitar Stoyanov nezaradený poslanec, Esther Herranz García, Daciana Octavia Sârbu, George Lyon, Marije Cornelissen, Marc Tarabella, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Georgeovi Lyonovi, ktorý na ňu odpovedal, Janusz Wojciechowski, Inês Cristina Zuber, Giancarlo Scottà, Rareş-Lucian Niculescu, Paolo De Castro, Liam Aylward, Karima Delli, Julie Girling, Tadeusz Cymański, Christa Klaß, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jacky Hénin, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Csaba Sándor Tabajdi, Vilija Blinkevičiūtė, Estelle Grelier a Karin Kadenbach.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Spyros Danellis, José Bové, Alfreds Rubiks, Jaroslav Paška, Jarosław Kalinowski, Monika Smolková, Elena Oana Antonescu a Franz Obermayr.

V rozprave vystúpili: Dacian Cioloş a Czesław Adam Siekierski.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 15.2.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia