Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0362(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0262/2011

Внесени текстове :

A7-0262/2011

Разисквания :

PV 14/02/2012 - 12
CRE 14/02/2012 - 12

Гласувания :

PV 15/02/2012 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0044

Протокол
Вторник, 14 февруари 2012 г. - Страсбург

12. Договорни взаимоотношения в сектора на млякото и млечните продукти ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 във връзка с договорните взаимоотношения в сектора на млякото и млечните продукти [COM(2010)0728 - C7-0408/2010- 2010/0362(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: James Nicholson (A7-0262/2011)

James Nicholson представи доклада.

Изказа се Dacian Cioloş (член на Комисията).

Изказаха се: Michel Dantin, от името на групата PPE, Marc Tarabella, от името на групата S&D, Britta Reimers, от името на групата ALDE, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, и Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Изказаха се: João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Lorenzo Fontana, от името на групата EFD, Diane Dodds, независим член на ЕП, Albert Deß, Luís Paulo Alves, George Lyon, Alyn Smith, Julie Girling, Csanád Szegedi, Mairead McGuinness, Paolo De Castro, Liam Aylward, Hynek Fajmon, Esther de Lange, Estelle Grelier, Valdemar Tomaševski, Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Herbert Dorfmann, Wojciech Michał Olejniczak, Elisabeth Köstinger, Ulrike Rodust и Maria do Céu Patrão Neves.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Zofija Mazej Kukovič, Ricardo Cortés Lastra, Miroslav Mikolášik, Rareş-Lucian Niculescu, José Bové, Jarosław Kalinowski, Andrew Henry William Brons, Csaba Sógor и Ana Miranda.

Изказаха се: Dacian Cioloş и James Nicholson.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 15.2.2012.

Правна информация - Политика за поверителност