Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0362(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0262/2011

Ingediende teksten :

A7-0262/2011

Debatten :

PV 14/02/2012 - 12
CRE 14/02/2012 - 12

Stemmingen :

PV 15/02/2012 - 8.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0044

Notulen
Dinsdag 14 februari 2012 - Straatsburg

12. Contractuele betrekkingen in de sector melk en zuivelproducten ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de contractuele betrekkingen in de sector melk en zuivelproducten betreft [COM(2010)0728 - C7-0408/2010- 2010/0362(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: James Nicholson (A7-0262/2011)

James Nicholson leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dacian Cioloş (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Michel Dantin, namens de PPE-Fractie, Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, Britta Reimers, namens de ALDE-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, en Janusz Wojciechowski, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Lorenzo Fontana, namens de EFD-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Albert Deß, Luís Paulo Alves, George Lyon, Alyn Smith, Julie Girling, Csanád Szegedi, Mairead McGuinness, Paolo De Castro, Liam Aylward, Hynek Fajmon, Esther de Lange, Estelle Grelier, Valdemar Tomaševski, Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Herbert Dorfmann, Wojciech Michał Olejniczak, Elisabeth Köstinger, Ulrike Rodust en Maria do Céu Patrão Neves.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zofija Mazej Kukovič, Ricardo Cortés Lastra, Miroslav Mikolášik, Rareş-Lucian Niculescu, José Bové, Jarosław Kalinowski, Andrew Henry William Brons, Csaba Sógor en Ana Miranda.

Het woord wordt gevoerd door Dacian Cioloş en James Nicholson.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 15.2.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid