Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0362(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0262/2011

Teksty złożone :

A7-0262/2011

Debaty :

PV 14/02/2012 - 12
CRE 14/02/2012 - 12

Głosowanie :

PV 15/02/2012 - 8.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0044

Protokół
Wtorek, 14 lutego 2012 r. - Strasburg

12. Stosunki umowne w sektorze mleka i przetworów mlecznych ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych [COM(2010)0728 - C7-0408/2010- 2010/0362(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: James Nicholson (A7-0262/2011)

James Nicholson przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Dacian Cioloş (członek Komisji).

Głos zabrali: Michel Dantin w imieniu grupy PPE, Marc Tarabella w imieniu grupy S&D, Britta Reimers w imieniu grupy ALDE, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE i Janusz Wojciechowski w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Lorenzo Fontana w imieniu grupy EFD, Diane Dodds niezrzeszona, Albert Deß, Luís Paulo Alves, George Lyon, Alyn Smith, Julie Girling, Csanád Szegedi, Mairead McGuinness, Paolo De Castro, Liam Aylward, Hynek Fajmon, Esther de Lange, Estelle Grelier, Valdemar Tomaševski, Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Herbert Dorfmann, Wojciech Michał Olejniczak, Elisabeth Köstinger, Ulrike Rodust i Maria do Céu Patrão Neves.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zofija Mazej Kukovič, Ricardo Cortés Lastra, Miroslav Mikolášik, Rareş-Lucian Niculescu, José Bové, Jarosław Kalinowski, Andrew Henry William Brons, Csaba Sógor i Ana Miranda.

Głos zabrali: Dacian Cioloş i James Nicholson.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 15 lutego 2012 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności