Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0362(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0262/2011

Predkladané texty :

A7-0262/2011

Rozpravy :

PV 14/02/2012 - 12
CRE 14/02/2012 - 12

Hlasovanie :

PV 15/02/2012 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0044

Zápisnica
Utorok, 14. februára 2012 - Štrasburg

12. Zmluvné vzťahy v sektore mlieka a mliečnych výrobkov ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o zmluvné vzťahy v sektore mlieka a mliečnych výrobkov [COM(2010)0728 - C7-0408/2010- 2010/0362(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: James Nicholson (A7-0262/2011)

James Nicholson uviedol správu.

V rozprave vystúpil Dacian Cioloş (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Michel Dantin v mene skupiny PPE, Marc Tarabella v mene skupiny S&D, Britta Reimers v mene skupiny ALDE, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE a Janusz Wojciechowski v mene skupiny ECR.

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Lorenzo Fontana v mene skupiny EFD, Diane Dodds, nezaradená poslankyňa, Albert Deß, Luís Paulo Alves, George Lyon, Alyn Smith, Julie Girling, Csanád Szegedi, Mairead McGuinness, Paolo De Castro, Liam Aylward, Hynek Fajmon, Esther de Lange, Estelle Grelier, Valdemar Tomaševski, Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Herbert Dorfmann, Wojciech Michał Olejniczak, Elisabeth Köstinger, Ulrike Rodust a Maria do Céu Patrão Neves.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Zofija Mazej Kukovič, Ricardo Cortés Lastra, Miroslav Mikolášik, Rareş-Lucian Niculescu, José Bové, Jarosław Kalinowski, Andrew Henry William Brons, Csaba Sógor a Ana Miranda.

V rozprave vystúpili: Dacian Cioloş a James Nicholson.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 15.2.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia