Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0362(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0262/2011

Ingivna texter :

A7-0262/2011

Debatter :

PV 14/02/2012 - 12
CRE 14/02/2012 - 12

Omröstningar :

PV 15/02/2012 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0044

Protokoll
Tisdagen den 14 februari 2012 - Strasbourg

12. Avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter [COM(2010)0728 - C7-0408/2010- 2010/0362(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: James Nicholson (A7-0262/2011)

James Nicholson redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dacian Cioloş (ledamot av kommissionen).

Talare: Michel Dantin för PPE-gruppen, Marc Tarabella för S&D-gruppen, Britta Reimers för ALDE-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen och Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

Talare: João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Lorenzo Fontana för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Albert Deß, Luís Paulo Alves, George Lyon, Alyn Smith, Julie Girling, Csanád Szegedi, Mairead McGuinness, Paolo De Castro, Liam Aylward, Hynek Fajmon, Esther de Lange, Estelle Grelier, Valdemar Tomaševski, Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Herbert Dorfmann, Wojciech Michał Olejniczak, Elisabeth Köstinger, Ulrike Rodust och Maria do Céu Patrão Neves.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zofija Mazej Kukovič, Ricardo Cortés Lastra, Miroslav Mikolášik, Rareş-Lucian Niculescu, José Bové, Jarosław Kalinowski, Andrew Henry William Brons, Csaba Sógor och Ana Miranda.

Talare: Dacian Cioloş och James Nicholson.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 15.2.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy