Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0248(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0023/2012

Rozpravy :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Hlasování :

PV 16/02/2012 - 8.7
PV 16/02/2012 - 8.8
CRE 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.8
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0056

Zápis
Úterý, 14. února 2012 - Štrasburk

13. Dohoda mezi EU a Marokem o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu *** (rozprava)
Doslovné záznamy

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty, ryby a produkty rybolovu, o změně Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé a o nahrazení jejích protokolů č. 1, 2 a 3 včetně příloh [15975/2010 - C7-0432/2010- 2010/0248(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: José Bové (A7-0023/2012)

Prohlášení Rady a Komise: Dohoda mezi EU a Marokem o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu

José Bové uvedl zprávu.

Nicolai Wammen (úřadující předseda Rady) a Dacian Cioloş (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Lorenzo Fontana (navrhovatel výboru AGRI), Cristiana Muscardini za skupinu PPE, Véronique De Keyser za skupinu S&D, a Metin Kazak za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Georgios PAPASTAMKOS
místopředseda

Vystoupili: Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Willy Meyer za skupinu GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner nezařazený, Elisabeth Jeggle, David Martin, Carl Haglund, Ana Miranda, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Martin, Marek Józef Gróbarczyk, Paul Murphy, Nick Griffin, Gabriel Mato Adrover, Bernd Lange, Ivo Vajgl, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Charles Tannock, Struan Stevenson, Daniel Caspary, Pier Antonio Panzeri, Esther Herranz García, Josefa Andrés Barea, Jean Roatta, Gianluca Susta, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Maria Eleni Koppa a Michel Dantin.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Salvatore Iacolino, Bernadette Vergnaud, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Spyros Danellis, Antonello Antinoro, João Ferreira, Maria do Céu Patrão Neves, Pino Arlacchi, María Auxiliadora Correa Zamora a Marco Scurria.

Vystoupil Dacian Cioloş.

PŘEDSEDNICTVÍ: László SURJÁN
místopředseda

Vystoupili: Štefan Füle (člen Komise), Nicolai Wammen a José Bové.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- José Bové, Raül Romeva i Rueda a Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE o dohodě mezi EU a Marokem o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu (2012/2522(RSP)) (B7-0047/2012);

- Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin, Josefa Andrés Barea a Vital Moreira za skupinu S&D o dohodě mezi EU a Marokem o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu (2012/2522(RSP)) (B7-0048/2012);

- Cristiana Muscardini, Daniel Caspary, Elmar Brok, Elisabeth Jeggle a María Auxiliadora Correa Zamora za skupinu PPE o dohodě mezi EU a Marokem o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu (2012/2522(RSP)) (B7-0049/2012);

- Robert Sturdy za skupinu ECR o dohodě mezi EU a Marokem o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu (2012/2522(RSP)) (B7-0051/2012);

- Metin Kazak a Marietje Schaake za skupinu ALDE o dohodě mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty, ryby a produkty rybolovu (2012/2522(RSP)) (B7-0054/2012);

- Paul Murphy, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils, Søren Bo Søndergaard, Younous Omarjee, Sabine Lösing a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o dohodě mezi EU a Marokem o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu (2012/2522(RSP)) (B7-0055/2012).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.7 zápisu ze dne 16.2.2012 a bod 8.8 zápisu ze dne 16.2.2012.

Právní upozornění - Ochrana soukromí