Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0248(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0023/2012

Arutelud :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Hääletused :

PV 16/02/2012 - 8.7
PV 16/02/2012 - 8.8
CRE 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.8
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0056

Protokoll
Teisipäev, 14. veebruar 2012 - Strasbourg

13. ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid *** (arutelu)
Istungi stenogramm

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse põllumajandustoodete, töödeldud põllumajandustoodete, kala ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid, millega asendatakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokollid nr 1, 2 ja 3 ning nende lisad ja millega muudetakse kõnealust assotsiatsioonilepingut) sõlmimise kohta [15975/2010 - C7-0432/2010- 2010/0248(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: José Bové (A7-0023/2012)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid

José Bové tutvustas raportit.

Nicolai Wammen (nõukogu eesistuja) ja Dacian Cioloş (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Lorenzo Fontana (AGRI komisjoni arvamuse koostaja), Cristiana Muscardini fraktsiooni PPE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel ja Metin Kazak fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Georgios PAPASTAMKOS
asepresident

Sõna võtsid Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Francisco Sosa Wagner (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elisabeth Jeggle, David Martin, Carl Haglund, Ana Miranda, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Martin, Marek Józef Gróbarczyk, Paul Murphy, Nick Griffin, Gabriel Mato Adrover, Bernd Lange, Ivo Vajgl, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Charles Tannock, Struan Stevenson, Daniel Caspary, Pier Antonio Panzeri, Esther Herranz García, Josefa Andrés Barea, Jean Roatta, Gianluca Susta, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Maria Eleni Koppa ja Michel Dantin.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Salvatore Iacolino, Bernadette Vergnaud, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Spyros Danellis, Antonello Antinoro, João Ferreira, Maria do Céu Patrão Neves, Pino Arlacchi, María Auxiliadora Correa Zamora ja Marco Scurria.

Sõna võttis Dacian Cioloş.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

Sõna võtsid Štefan Füle (komisjoni liige), Nicolai Wammen ja José Bové.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- José Bové, Raül Romeva i Rueda ja Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel: ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid (2012/2522(RSP)) (B7-0047/2012);

- Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin, Josefa Andrés Barea ja Vital Moreira fraktsiooni S&D nimel: ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid (2012/2522(RSP)) (B7-0048/2012);

- Cristiana Muscardini, Daniel Caspary, Elmar Brok, Elisabeth Jeggle ja María Auxiliadora Correa Zamora fraktsiooni PPE nimel: ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid (2012/2522(RSP)) (B7-0049/2012);

- Robert Sturdy fraktsiooni ECR nimel: ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid (2012/2522(RSP)) (B7-0051/2012);

- Metin Kazak ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel: Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete, töödeldud põllumajandustoodete ning kala ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid (2012/2522(RSP)) (B7-0054/2012);

- Paul Murphy, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils, Søren Bo Søndergaard, Younous Omarjee, Sabine Lösing ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel: ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid (2012/2522(RSP)) (B7-0055/2012).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.2.2012protokoll punkt 8.7 ja 16.2.2012protokoll punkt 8.8.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika