Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0248(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0023/2012

Debatai :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Balsavimas :

PV 16/02/2012 - 8.7
PV 16/02/2012 - 8.8
CRE 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0056

Protokolas
Antradienis, 2012 m. vasario 14 d. - Strasbūras

13. ES ir Maroko susitarimas dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio ir žuvininkystės produktams *** (diskusijos)
CRE

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, perdirbtiems žemės ūkio produktams, žuviai ir žuvininkystės produktams, dėl 1, 2 bei 3 protokolų ir jų priedų pakeitimo ir dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, dalinio pakeitimo sudarymo projekto [15975/2010 - C7-0432/2010- 2010/0248(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: José Bové (A7-0023/2012)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES ir Maroko susitarimas dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio ir žuvininkystės produktams

José Bové pristatė savo pranešimą.

Nicolai Wammen (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Dacian Cioloş (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Lorenzo Fontana (AGRI komiteto nuomonės referentas), Cristiana Muscardini PPE frakcijos vardu, Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu ir Metin Kazak ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Georgios PAPASTAMKOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu, Francisco Sosa Wagner , nepriklausomas Parlamento narys, Elisabeth Jeggle, David Martin, Carl Haglund, Ana Miranda, ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę David Martin pateiktą klausimą, Marek Józef Gróbarczyk, Paul Murphy, Nick Griffin, Gabriel Mato Adrover, Bernd Lange, Ivo Vajgl, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Charles Tannock pateiktą klausimą, Struan Stevenson, Daniel Caspary, Pier Antonio Panzeri, Esther Herranz García, Josefa Andrés Barea, Jean Roatta, Gianluca Susta, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Maria Eleni Koppa ir Michel Dantin.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Salvatore Iacolino, Bernadette Vergnaud, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Spyros Danellis, Antonello Antinoro, João Ferreira, Maria do Céu Patrão Neves, Pino Arlacchi, María Auxiliadora Correa Zamora ir Marco Scurria.

Kalbėjo Dacian Cioloş.

PIRMININKAVO: László SURJÁN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Štefan Füle (Komisijos narys), Nicolai Wammen ir José Bové.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- José Bové, Raül Romeva i Rueda ir Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu dėl Europos Sąjungos ir Maroko susitarimo dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio ir žuvininkystės produktams (2012/2522(RSP)) (B7-0047/2012);

- Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin, Josefa Andrés Barea ir Vital Moreira S&D frakcijos vardu dėl Europos Sąjungos ir Maroko susitarimo dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio ir žuvininkystės produktams (2012/2522(RSP)) (B7-0048/2012);

- Cristiana Muscardini, Daniel Caspary, Elmar Brok, Elisabeth Jeggle ir María Auxiliadora Correa Zamora PPE frakcijos vardu dėl ES ir Maroko susitarimo dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio ir žuvininkystės produktams (2012/2522(RSP)) (B7-0049/2012);

- Robert Sturdy ECR frakcijos vardu dėl ES ir Maroko susitarimo dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio ir žuvininkystės produktams (2012/2522(RSP)) (B7-0051/2012);

- Metin Kazak ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, perdirbtiems žemės ūkio produktams, žuviai ir žuvininkystės produktams (2012/2522(RSP)) (B7-0054/2012);

- Paul Murphy, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils, Søren Bo Søndergaard, Younous Omarjee, Sabine Lösing ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu dėl ES ir Maroko susitarimo dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio ir žuvininkystės produktams (2012/2522(RSP)) (B7-0055/2012).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 02 16 protokolo 8.7 punktas ir 2012 02 16 protokolo 8.8 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika