Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0248(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0023/2012

Debatten :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Stemmingen :

PV 16/02/2012 - 8.7
PV 16/02/2012 - 8.8
CRE 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.8
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0056

Notulen
Dinsdag 14 februari 2012 - Straatsburg

13. Overeenkomst EU-Marokko inzake liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouw- en visserijproducten *** (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten, inzake de vervanging van de protocollen nrs. 1, 2 en 3 en de bijlagen daarbij, en houdende wijziging van de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds [15975/2010 - C7-0432/2010- 2010/0248(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: José Bové (A7-0023/2012)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Overeenkomst EU-Marokko inzake liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouw- en visserijproducten

José Bové leidt het verslag in.

Nicolai Wammen (fungerend voorzitter van de Raad) en Dacian Cioloş (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Lorenzo Fontana (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Cristiana Muscardini, namens de PPE-Fractie, Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie, en Metin Kazak, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Georgios PAPASTAMKOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, Francisco Sosa Wagner, niet-fractiegebonden lid, Elisabeth Jeggle, David Martin, Carl Haglund, Ana Miranda, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Martin, Marek Józef Gróbarczyk, Paul Murphy, Nick Griffin, Gabriel Mato Adrover, Bernd Lange, Ivo Vajgl, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Charles Tannock, Struan Stevenson, Daniel Caspary, Pier Antonio Panzeri, Esther Herranz García, Josefa Andrés Barea, Jean Roatta, Gianluca Susta, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Maria Eleni Koppa en Michel Dantin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Salvatore Iacolino, Bernadette Vergnaud, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Spyros Danellis, Antonello Antinoro, João Ferreira, Maria do Céu Patrão Neves, Pino Arlacchi, María Auxiliadora Correa Zamora en Marco Scurria.

Het woord wordt gevoerd door Dacian Cioloş.

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle (lid van de Commissie), Nicolai Wammen en José Bové.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- José Bové, Raül Romeva i Rueda en Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, over de overeenkomst tussen de EU en Marokko over wederzijdse liberalisatiemaatregelen inzake landbouw- en visserijproducten (2012/2522(RSP)) (B7-0047/2012);

- Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin, Josefa Andrés Barea en Vital Moreira, namens de S&D-Fractie over de overeenkomst tussen de EU en Marokko betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouw- en visserijproducten (2012/2522(RSP)) (B7-0048/2012);

- Cristiana Muscardini, Daniel Caspary, Elmar Brok, Elisabeth Jeggle en María Auxiliadora Correa Zamora, namens de PPE-Fractie, over de overeenkomst tussen de EU en Marokko over wederzijdse liberalisatiemaatregelen inzake landbouw- en visserijproducten (2012/2522(RSP)) (B7-0049/2012);

- Robert Sturdy, namens de ECR-Fractie, over de overeenkomst tussen de EU en Marokko betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouw- en visserijproducten (2012/2522(RSP)) (B7-0051/2012);

- Metin Kazak en Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, over de overeenkomst tussen de EU en Marokko over wederzijdse liberalisatiemaatregelen inzake landbouw- en visserijproducten (2012/2522(RSP)) (B7-0054/2012);

- Paul Murphy, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils, Søren Bo Søndergaard, Younous Omarjee, Sabine Lösing en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over de overeenkomst tussen de EU en Marokko over wederzijdse liberalisatiemaatregelen inzake landbouw- en visserijproducten (2012/2522(RSP)) (B7-0055/2012).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 16.2.2012 en punt 8.8 van de notulen van 16.2.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid