Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0248(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0023/2012

Dezbateri :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Voturi :

PV 16/02/2012 - 8.7
PV 16/02/2012 - 8.8
CRE 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.8
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0056

Proces-verbal
Marţi, 14 februarie 2012 - Strasbourg

13. Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele agricole și la produsele pescărești *** (dezbatere)
Stenograma

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produse agricole, la produse agricole transformate, la pește și produse pescărești, privind înlocuirea protocoalelor nr. 1, 2 și 3 și a anexelor la acestea, precum și privind modificările la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte [15975/2010 - C7-0432/2010- 2010/0248(NLE)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: José Bové (A7-0023/2012)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele agricole și la produsele pescărești

José Bové şi-a prezentat raportul.

Nicolai Wammen (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Dacian Cioloş (membru al Comisiei) au făcut declaraţii.

Au intervenit: Lorenzo Fontana (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Cristiana Muscardini, în numele Grupului PPE, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, şi Metin Kazak, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Georgios PAPASTAMKOS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner, neafiliat, Elisabeth Jeggle, David Martin, Carl Haglund, Ana Miranda, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către David Martin, Marek Józef Gróbarczyk, Paul Murphy, Nick Griffin, Gabriel Mato Adrover, Bernd Lange, Ivo Vajgl, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Charles Tannock, Struan Stevenson, Daniel Caspary, Pier Antonio Panzeri, Esther Herranz García, Josefa Andrés Barea, Jean Roatta, Gianluca Susta, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Maria Eleni Koppa şi Michel Dantin.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Salvatore Iacolino, Bernadette Vergnaud, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Spyros Danellis, Antonello Antinoro, João Ferreira, Maria do Céu Patrão Neves, Pino Arlacchi, María Auxiliadora Correa Zamora şi Marco Scurria.

A intervenit Dacian Cioloş.

A PREZIDAT: László SURJÁN
Vicepreşedinte

Au intervenit: Štefan Füle (membru al Comisiei), Nicolai Wammen şi José Bové.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- José Bové, Raül Romeva i Rueda şi Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele agricole și la produsele pescărești (2012/2522(RSP)) (B7-0047/2012);

- Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin, Josefa Andrés Barea şi Vital Moreira, în numele Grupului S&D referitoare la Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile de liberalizare reciprocă a comerțului cu produse agricole și produse pescărești (2012/2522(RSP)) (B7-0048/2012);

- Cristiana Muscardini, Daniel Caspary, Elmar Brok, Elisabeth Jeggle şi María Auxiliadora Correa Zamora, în numele Grupului PPE, referitoare la Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele agricole și la produsele pescărești (2012/2522(RSP)) (B7-0049/2012);

- Robert Sturdy, în numele Grupului ECR, referitoare la Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele agricole și la produsele pescărești (2012/2522(RSP)) (B7-0051/2012);

- Metin Kazak şi Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, referitoare la Acordul dintre Uniunea Europeană şi Regatul Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produse agricole, la produse agricole transformate, la pește și produse pescărești (2012/2522(RSP)) (B7-0054/2012);

- Paul Murphy, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils, Søren Bo Søndergaard, Younous Omarjee, Sabine Lösing şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele agricole și la produsele pescărești (2012/2522(RSP)) (B7-0055/2012).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.7 al PV din 16.2.2012 şi punctul 8.8 al PV din 16.2.2012.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate