Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0248(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0023/2012

Rozpravy :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Hlasovanie :

PV 16/02/2012 - 8.7
PV 16/02/2012 - 8.8
CRE 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0056

Zápisnica
Utorok, 14. februára 2012 - Štrasburg

13. Dohoda medzi EÚ a Marokom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske výrobky a výrobky rybného hospodárstva *** (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske výrobky, spracované poľnohospodárske výrobky, ryby a výrobky rybného hospodárstva a o nahradení protokolov č. 1, 2 a 3 a ich príloh a o zmenách a doplneniach Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej [15975/2010 - C7-0432/2010- 2010/0248(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: José Bové (A7-0023/2012)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Dohoda medzi EÚ a Marokom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske výrobky a výrobky rybného hospodárstva

José Bové uviedol správu.

Nicolai Wammen (úradujúci predseda Rady) a Dacian Cioloş (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Lorenzo Fontana (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Cristiana Muscardini v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser v mene skupiny S&D a Metin Kazak v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner nezaradený poslanec, Elisabeth Jeggle, David Martin, Carl Haglund, Ana Miranda, ktorá odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Martin, Marek Józef Gróbarczyk, Paul Murphy, Nick Griffin, Gabriel Mato Adrover, Bernd Lange, Ivo Vajgl, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Charles Tannock, Struan Stevenson, Daniel Caspary, Pier Antonio Panzeri, Esther Herranz García, Josefa Andrés Barea, Jean Roatta, Gianluca Susta, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Maria Eleni Koppa a Michel Dantin.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Salvatore Iacolino, Bernadette Vergnaud, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Spyros Danellis, Antonello Antinoro, João Ferreira, Maria do Céu Patrão Neves, Pino Arlacchi, María Auxiliadora Correa Zamora a Marco Scurria.

V rozprave vystúpil Dacian Cioloş.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

V rozprave vystúpili: Štefan Füle (člen Komisie), Nicolai Wammen a José Bové.

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 115 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- José Bové, Raül Romeva i Rueda a Yannick Jadot v mene skupiny Verts/ALE o dohode medzi EÚ a Marokom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske výrobky a výrobky rybného hospodárstva (2012/2522(RSP)) (B7-0047/2012);

- Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin, Josefa Andrés Barea a Vital Moreira v mene skupiny S&D o dohode medzi EÚ a Marokom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske výrobky a výrobky rybného hospodárstva (2012/2522(RSP)) (B7-0048/2012);

- Cristiana Muscardini, Daniel Caspary, Elmar Brok, Elisabeth Jeggle a María Auxiliadora Correa Zamora v mene skupiny PPE o dohode medzi EÚ a Marokom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske výrobky a výrobky rybného hospodárstva (2012/2522(RSP)) (B7-0049/2012);

- Robert Sturdy v mene skupiny ECR o dohode medzi EÚ a Marokom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske výrobky a výrobky rybného hospodárstva (2012/2522(RSP)) (B7-0051/2012);

- Metin Kazak a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE o dohode medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske výrobky, spracované poľnohospodárske výrobky, ryby a výrobky rybného hospodárstva (2012/2522(RSP)) (B7-0054/2012);

- Paul Murphy, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils, Søren Bo Søndergaard, Younous Omarjee, Sabine Lösing a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL o dohode medzi EÚ a Marokom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske výrobky a výrobky rybného hospodárstva (2012/2522(RSP)) (B7-0055/2012).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 16.2.2012 a bod 8.8 zápisnice zo dňa 16.2.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia