Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2959(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000333/2011 (B7-0022/2012)

Разисквания :

PV 14/02/2012 - 14
CRE 14/02/2012 - 14

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 14 февруари 2012 г. - Страсбург

14. Изпълнимост на въвеждането на стабилизационни облигации (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000333/2011), зададен от Sharon Bowles, от името на комисията ECON, към Комисията: Първоначална реакция на Зелената книга на Комисията относно приложимостта на въвеждането на стабилизационни облигации (B7-0022/2012)

Sharon Bowles разви въпроса, изискващ устен отговор.

Neelie Kroes (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Diogo Feio, от името на групата PPE, Edward Scicluna, от името на групата S&D, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Kay Swinburne, от името на групата ECR, Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL, Godfrey Bloom, от името на групата EFD, Andrew Henry William Brons, независим член на ЕП, Corien Wortmann-Kool, Gianni Pittella, Carl Haglund, Pascal Canfin, Claudio Morganti и Werner Langen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sven Giegold и Elisa Ferreira.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

Изказаха се: Jaroslav Paška, Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas, Alfredo Pallone, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou и Markus Ferber, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sylvie Goulard.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Roberta Angelilli, Miroslav Mikolášik, Anneli Jäätteenmäki, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber и Elena Băsescu.

Изказа се Neelie Kroes.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Sharon Bowles и Sylvie Goulard, от името на комисията ECON, относно приложимостта на въвеждането на стабилизационни облигации (2011/2959(RSP)) (B7-0016/2012)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 15.2.2012.

Правна информация - Политика за поверителност