Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2959(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000333/2011 (B7-0022/2012)

Debatten :

PV 14/02/2012 - 14
CRE 14/02/2012 - 14

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 14 februari 2012 - Straatsburg

14. Haalbaarheid van het invoeren van stabiliteitsobligaties (debat)
Volledige verslagen

Mondelinge vraag (O-000333/2011) van Sharon Bowles, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Eerste reactie op het groenboek van de Commissie over de haalbaarheid van de invoering van stabiliteitsobligaties (B7-0022/2012)

Sharon Bowles licht de mondelinge vraag toe.

Neelie Kroes (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Diogo Feio, namens de PPE-Fractie, Edward Scicluna, namens de S&D-Fractie, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Kay Swinburne, namens de ECR-Fractie, Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, Godfrey Bloom, namens de EFD-Fractie, Andrew Henry William Brons, niet-fractiegebonden lid, Corien Wortmann-Kool, Gianni Pittella, Carl Haglund, Pascal Canfin, Claudio Morganti en Werner Langen die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sven Giegold en Elisa Ferreira.

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jaroslav Paška, Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas, Alfredo Pallone, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou en Markus Ferber die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sylvie Goulard.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Roberta Angelilli, Miroslav Mikolášik, Anneli Jäätteenmäki, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber en Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Neelie Kroes.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Sharon Bowles en Sylvie Goulard, namens de Commissie ECON, over de haalbaarheid van de invoering van stabiliteitsobligaties (2011/2959(RSP)) (B7-0016/2012)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 15.2.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid