Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012 - Στρασβούργο

15. Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήματος από την Ομάδα S&D, το Σώμα επικυρώνει τον ορισμό του Victor Boştinaru ως μέλους στην Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, αντί του Henri Weber.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου