Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0252(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0019/2012

Внесени текстове :

A7-0019/2012

Разисквания :

PV 14/02/2012 - 16
CRE 14/02/2012 - 16

Гласувания :

PV 15/02/2012 - 8.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0043

Протокол
Вторник, 14 февруари 2012 г. - Страсбург

16. Политика в областта на радиочестотния спектър ***II (разискване)
CRE

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър [16226/1/2011 - C7-0012/2012- 2010/0252(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

Gunnar Hökmark представи препоръката за второ четене.

Изказа се Neelie Kroes (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Paul Rübig, от името на групата PPE, Teresa Riera Madurell, от името на групата S&D, Владко Тодоров Панайотов, от името на групата ALDE, Vicky Ford, от името на групата ECR, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Auke Zijlstra, независим член на ЕП, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Silvia-Adriana Ţicău, Marietje Schaake, Angelika Niebler, Francesco De Angelis и Petra Kammerevert.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Iosif Matula, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška и Paul Rübig.

Изказаха се Neelie Kroes и Gunnar Hökmark.

Изказа се Paul Rübig.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.4 от протокола от 15.2.2012.

Правна информация - Политика за поверителност