Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0252(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0019/2012

Ingediende teksten :

A7-0019/2012

Debatten :

PV 14/02/2012 - 16
CRE 14/02/2012 - 16

Stemmingen :

PV 15/02/2012 - 8.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0043

Notulen
Dinsdag 14 februari 2012 - Straatsburg

16. Radiospectrumbeleid ***II (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid [16226/1/2011 - C7-0012/2012- 2010/0252(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

Gunnar Hökmark licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Neelie Kroes (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig, namens de PPE-Fractie, Teresa Riera Madurell, namens de S&D-Fractie, Vladko Todorov Panayotov, namens de ALDE-Fractie, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Auke Zijlstra, niet-fractiegebonden lid, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Silvia-Adriana Ţicău, Marietje Schaake, Angelika Niebler, Francesco De Angelis en Petra Kammerevert.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Iosif Matula, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška en Paul Rübig.

Het woord wordt gevoerd door Neelie Kroes en Gunnar Hökmark.

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.4 van de notulen van 15.2.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid