Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0252(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0019/2012

Teksty złożone :

A7-0019/2012

Debaty :

PV 14/02/2012 - 16
CRE 14/02/2012 - 16

Głosowanie :

PV 15/02/2012 - 8.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0043

Protokół
Wtorek, 14 lutego 2012 r. - Strasburg

16. Polityka w zakresie widma radiowego ***II (debata)
CRE

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego [16226/1/2011 - C7-0012/2012- 2010/0252(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

Gunnar Hökmark przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrała Neelie Kroes (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Paul Rübig w imieniu grupy PPE, Teresa Riera Madurell w imieniu grupy S&D, Vladko Todorov Panayotov w imieniu grupy ALDE, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Paula Rübiga, Auke Zijlstra niezrzeszony, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Silvia-Adriana Ţicău, Marietje Schaake, Angelika Niebler, Francesco De Angelis i Petra Kammerevert.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Iosif Matula, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška i Paul Rübig.

Głos zabrali: Neelie Kroes i Gunnar Hökmark.

Głos zabrał Paul Rübig.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 15 lutego 2012 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności