Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0252(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0019/2012

Predkladané texty :

A7-0019/2012

Rozpravy :

PV 14/02/2012 - 16
CRE 14/02/2012 - 16

Hlasovanie :

PV 15/02/2012 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0043

Zápisnica
Utorok, 14. februára 2012 - Štrasburg

16. Politika rádiového frekvenčného spektra ***II (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra [16226/1/2011 - C7-0012/2012- 2010/0252(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

Gunnar Hökmark uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpila Neelie Kroes (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig v mene skupiny PPE, Teresa Riera Madurell v mene skupiny S&D, Vladko Todorov Panayotov v mene skupiny ALDE, Vicky Ford v mene skupiny ECR, ktorá odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Auke Zijlstra, nezaradený poslanec, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Silvia-Adriana Ţicău, Marietje Schaake, Angelika Niebler, Francesco De Angelis a Petra Kammerevert.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Iosif Matula, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška a Paul Rübig.

V rozprave vystúpili Neelie Kroes a Gunnar Hökmark.

V rozprave vystúpil Paul Rübig.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 15.2.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia