Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 14. února 2012 - Štrasburk

17. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků DEC 01/2012 - Oddíl III - Komise (N7-0038/2012 - C7-0023/2012 - 2012/2013(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokud jde o prioritní látky v oblasti vodní politiky (COM(2011)0876 - C7-0026/2012 - 2011/0429(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

PECH, AGRI, ITRE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Obchodní dohody proti padělatelství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Spojenými státy mexickými, Marockým královstvím, Novým Zélandem, Singapurskou republikou, Švýcarskou konfederací a Spojenými státy americkými (12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, ITRE, JURI, LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (18059/2011 - C7-0028/2012 - 2011/0378(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Zvláštní zpráva č. 14/2011(Absolutorium 2011) - „Zlepšila pomoc EU schopnost Chorvatska řídit po svém přistoupení poskytované finanční prostředky?“ (N7-0039/2012 - C7-0029/2012 - 2012/2015(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, BUDG

Právní upozornění - Ochrana soukromí