Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 14 februari 2012 - Straatsburg

17. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van de Raad en de Commissie:

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 01/2012 - Afdeling III – Commissie (N7-0038/2012 - C7-0023/2012 - 2012/2013(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijnen 2000/60/EG en 2008/105/EG betreffende prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid (COM(2011)0876 - C7-0026/2012 - 2011/0429(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

PECH, AGRI, ITRE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de handelsovereenkomst betreffende de bestrijding van namaak tussen de Europese Unie en haar lidstaten, Australië, Canada, Japan, de Republiek Korea, de Verenigde Mexicaanse Staten, het Koninkrijk Marokko, Nieuw-Zeeland, de Republiek Singapore, de Zwitserse Bondsstaat en de Verenigde Staten van Amerika (12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

DEVE, ITRE, JURI, LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mozambique (18059/2011 - C7-0028/2012 - 2011/0378(NLE))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

- Speciaal verslag nr. 14/2011 (kwijting 2011) - Is door de EU steun de capaciteit van Kroatië om na de toetreding financiële middelen te beheren toegenomen? (N7-0039/2012 - C7-0029/2012 - 2012/2015(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

AFET, BUDG

Juridische mededeling - Privacybeleid