Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 14 februarie 2012 - Strasbourg

17. Depunere de documente

Următoarele documente au fost depuse de către Consiliu şi Comisie

- Propunere de virament de credite DEC 01/2012 - Sectiunea III - Comisie (N7-0038/2012 - C7-0023/2012 - 2012/2013(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2000/60/CE şi 2008/105/CE în ceea ce priveşte substanţele prioritare din domeniul politicii apei (COM(2011)0876 - C7-0026/2012 - 2011/0429(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

PECH, AGRI, ITRE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului comercial de combatere a contrafacerii între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, Statele Unite Mexicane, Regatul Maroc, Noua Zeelandă, Republica Singapore, Confederaţia Elveţiană şi Statele Unite ale Americii (12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

DEVE, ITRE, JURI, LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Mozambic (18059/2011 - C7-0028/2012 - 2011/0378(NLE))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

- Raportul special nr. 14/2011 (descărcare de gestiune 2011) - "A ameliorat asistenţa din partea UE capacitatea Croaţiei de a gestiona finanţarea postaderare?" (N7-0039/2012 - C7-0029/2012 - 2012/2015(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

AFET, BUDG

Aviz juridic - Politica de confidențialitate