Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 14 февруари 2012 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Многогодишен план за западния запас от атлантически сафрид - ОДУ и квоти за 2012 г. - Принос на общата политика в областта на рибарството за производството на обществени блага (разискване)
 4.Време за въпроси към Комисията
 5.Разни
 6.Връщането на забранената зона на Фамагуста на нейните законни жители (писмена декларация)
 7.Време за гласуване
  
7.1.Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) и защитата на правата върху интелектуалната собственост ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.3.Протокол между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау относно възможностите за риболов *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.4.Участие на Кралство Мароко в програмите на Съюза *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.5.Ваксинация против болестта син език ***II (гласуване)
  
7.6.Технически изисквания за преводите и директните дебити в евро и изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 ***I (гласуване)
  
7.7.Назначаване на член на Сметната палата - г-н Baudilio Tomé Muguruza / ES * (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза ***II (разискване)
 12.Договорни взаимоотношения в сектора на млякото и млечните продукти ***I (разискване)
 13.Споразумение между ЕС и Мароко за либерализация по отношение на селскостопанските продукти и продуктите на рибарството *** (разискване)
 14.Изпълнимост на въвеждането на стабилизационни облигации (разискване)
 15.Състав на междупарламентарните делегации
 16.Политика в областта на радиочестотния спектър ***II (разискване)
 17.Внесени документи
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Връщане на забранената зона на Фамагуста на нейните законни жители (писмена декларация)
 Приложение 2 - Назначаване на член на Сметната палата - г-н Baudilio Tomé Muguruza / ES
Протокол (219 kb) Присъствен списък (63 kb)    Резултати от поименно гласуване (268 kb) Приложение 1 (9 kb) Приложение 2 (7 kb) 
 
Протокол (237 kb) Присъствен списък (36 kb) Резултати от гласувания (76 kb) Резултати от поименно гласуване (156 kb)    
 
Протокол (301 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (431 kb) Резултати от поименно гласуване (504 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност