Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 14. februar 2012 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Flerårig plan for den vestlige bestand af almindelig hestemakrel - TAC- og kvoteforordningen for 2012 -Den fælles fiskeripolitiks bidrag til produktionen af offentlige goder (forhandling)
 4.Spørgetid til Kommissionen
 5.Diverse
 6.Om den afspærrede del af Famagusta, som bør gives tilbage til dens retmæssige ejere (skriftlig erklæring)
 7.Afstemningstid
  
7.1.Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.2.Sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.3.Protokol mellem EU og Guinea-Bissau om fiskerimuligheder *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.4.Marokkos deltagelse i Unionens programmer *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.5.Vaccination mod bluetongue ***II (afstemning)
  
7.6.Tekniske krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro ***I (afstemning)
  
7.7.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Baudilio Tomé Muguruza / ES * (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet (ændring af "fusionsmarkedsordningen") ***II (forhandling)
 12.Kontraktforhold i mejerisektoren ***I (forhandling)
 13.Aftale EU-Marokko om gensidig liberalisering for landbrugsprodukter og fiskevarer *** (forhandling)
 14.Muligheden for at indføre stabilitetsobligationer (forhandling)
 15.De interparlamentariske delegationers sammensætning
 16.Radiofrekvenspolitikprogram ***II (forhandling)
 17.Modtagne dokumenter
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Den afspærrede del af Famagusta, som bør gives tilbage til dens retmæssige ejere (skriftlig erklæring)
 Bilag 2 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Baudilio Tomé Muguruza / ES
Protokol (191 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (268 kb) Bilag 1 (9 kb) Bilag 2 (7 kb) 
 
Protokol (199 kb) Tilstedeværelsesliste (36 kb) Afstemningsresultater (72 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (142 kb)    
 
Protokol (262 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (136 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (427 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik