Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 14. helmikuuta 2012 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Piikkimakrillin läntisen kannan monivuotinen suunnitelma - Suurimmasta sallitusta saaliista ja kiintiöistä vuonna 2012 annettava asetus - Yhteisen kalastuspolitiikan osuus julkisten hyödykkeiden tuottamisessa (keskustelu)
 4.Komission kyselytunti
 5.Muuta
 6.Kirjallinen kannanotto Famagustan suljetun alueen palauttamiseen sen laillisille asukkaille (kirjallinen kannanotto)
 7.Äänestykset
  
7.1.Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto (tavaramerkit ja mallit) ja immateriaalioikeuksien suojelu ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.2.Keskus-, kauppa- ja yhtiörekistereiden yhteenliittäminen ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.3.EU:n ja Guinea-Bissaun välinen pöytäkirja kalastusmahdollisuuksista *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.4.Marokon osallistuminen unionin ohjelmiin *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.5.Bluetongue-tautia vastaan rokottaminen ***II (äänestys)
  
7.6.Euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevat tekniset vaatimukset ***I (äänestys)
  
7.7.Jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen - Baudilio Tomé Muguruza / ES * (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnattu elintarvikkeiden jakelu ***II (keskustelu)
 12.Maito- ja maitotuotealan sopimussuhteet ***I (keskustelu)
 13.EU:n ja Marokon välinen sopimus maatalous- ja kalastustuotteita koskevista vastavuoroisista vapauttamistoimenpiteistä *** (keskustelu)
 14.Vakausbondien käyttöönoton toteutettavuus (keskustelu)
 15.Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien kokoonpano
 16.Radiotaajuuspolitiikka ***II (keskustelu)
 17.Vastaanotetut asiakirjat
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Famagustan suljetun alueen palauttaminen sen laillisille asukkaille (kirjallinen kannanotto)
 Liite 2 - Jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen - Baudilio Tomé Muguruza / ES
Pöytäkirja (199 kb) Läsnäololista (62 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (268 kb) Liite 1 (9 kb) Liite 2 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (203 kb) Läsnäololista (36 kb) Äänestysten tulokset (62 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (142 kb)    
 
Pöytäkirja (256 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (218 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (425 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö