Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 14 lutego 2012 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Wieloletni plan dotyczący zachodniego stada atlantyckiego ostroboka pospolitego - Rozporządzenie w sprawie całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) i kwot na rok 2012 - Wkład wspólnej polityki rybołówstwa w produkcję dóbr publicznych (debata)
 4.Tura pytań do Komisji
 5.Różne
 6.Zwrot zamkniętej strefy Famagusty jej prawowitym mieszkańcom (oświadczenie pisemne)
 7.Głosowanie
  
7.1.Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) a ochrona praw własności intelektualnej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Integracja rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.3.Protokół między UE a Gwineą Bissau w sprawie połowów *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.4.Udział Maroka w programach unijnych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.5.Szczepienia przeciw chorobie niebieskiego języka ***II (głosowanie)
  
7.6.Wymogi techniczne dla poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro ***I (głosowanie)
  
7.7.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Baudilio Tomé Muguruza / ES * (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii ***II (debata)
 12.Stosunki umowne w sektorze mleka i przetworów mlecznych ***I (debata)
 13.Porozumienie między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa *** (debata)
 14.Możliwość wprowadzenia obligacji stabilnościowych (debata)
 15.Skład delegacji międzyparlamentarnych
 16.Polityka w zakresie widma radiowego ***II (debata)
 17.Składanie dokumentów
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Zwrot zamkniętej strefy Famagusty jej prawowitym mieszkańcom (oświadczenie pisemne)
 Załącznik 2 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Baudilio Tomé Muguruza / ES
Protokół (183 kb) Lista obecności (62 kb)    Wyniki głosowań imiennych (268 kb) Załącznik 1 (9 kb) Załącznik 2 (7 kb) 
 
Protokół (231 kb) Lista obecności (36 kb) Wyniki głosowania (68 kb) Wyniki głosowań imiennych (132 kb)    
 
Protokół (266 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (382 kb) Wyniki głosowań imiennych (426 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności