Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 14. februára 2012 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Viacročný plán pre západnú populáciu stavridy ostrobokej v Atlantickom oceáne a na ňu zameraný rybolov - Nariadenie o TAC a kvótach na rok 2012 - Prínos spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva k vytváraniu verejných statkov (rozprava)
 4.Hodina otázok pre Komisiu
 5.Rôzne
 6.Vrátenie uzavretej časti mesta Famagusta jeho zákonným obyvateľom (písomné vyhlásenie)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Poverenie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) určitými úlohami súvisiacimi s ochranou práv duševného vlastníctva ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.3.Protokol medzi EÚ a Guineou-Bissau, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.4.Účasť Maroka na programoch Únie *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.5.Vakcinácia proti katarálnej horúčke oviec (modrému jazyku) ***II (hlasovanie)
  
7.6.Technické požiadavky pre prevodové príkazy a priame inkasá v eurách ***I (hlasovanie)
  
7.7.Vymenovanie člena Dvora audítorov – Baudilio Tomé Muguruza / ES * (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Rozdeľovanie potravín najodkázanejším osobám v Únii ***II (rozprava)
 12.Zmluvné vzťahy v sektore mlieka a mliečnych výrobkov ***I (rozprava)
 13.Dohoda medzi EÚ a Marokom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske výrobky a výrobky rybného hospodárstva *** (rozprava)
 14.Uskutočniteľnosť zavedenia dlhopisov stability (rozprava)
 15.Zloženie medziparlamentných delegácií
 16.Politika rádiového frekvenčného spektra ***II (rozprava)
 17.Predložené dokumenty
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vrátenie uzavretej časti mesta Famagusta jeho zákonným obyvateľom (písomné vyhlásenie)
 Príloha 2 – Vymenovanie člena Dvora audítorov – Baudilio Tomé Muguruza / ES
Zápisnica (192 kb) Prezenčná listina (62 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (268 kb) Príloha 1 (9 kb) Príloha 2 (7 kb) 
 
Zápisnica (166 kb) Prezenčná listina (36 kb) Výsledky hlasovania (79 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (128 kb)    
 
Zápisnica (265 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (320 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (425 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia