Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 14 februari 2012 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Den fleråriga planen för det västra beståndet av taggmakrill - Förordningen om total tillåten fångstmängd (TAC) och kvoter för 2012 - Den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter (debatt)
 4.Frågestund med frågor till kommissionen
 5.Övrigt
 6.Återbördande av den avstängda delen av Famagusta till dess rättmätiga invånare (skriftlig förklaring)
 7.Omröstning
  
7.1.Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) och skyddet av immateriella äganderätter ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Protokoll mellan EU och Guinea-Bissau om fiskemöjligheter *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Marockos deltagande i unionsprogram *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Vaccinering mot blåtunga ***II (omröstning)
  
7.6.Tekniska krav för betalningar och autogireringar i euro ***I (omröstning)
  
7.7.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Baudilio Tomé Muguruza / ES * (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen ***II (debatt)
 12.Avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter ***I (debatt)
 13.Avtal mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter och fiskeriprodukter *** (debatt)
 14.Möjligheten att införa stabilitetsobligationer (debatt)
 15.De interparlamentariska delegationernas sammansättning
 16.Radiospektrumpolitik ***II (debatt)
 17.Inkomna dokument
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Återbördande av den avstängda delen av Famagusta till dess rättmätiga invånare (skriftlig förklaring)
 Bilaga 2 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Baudilio Tomé Muguruza / ES
Protokoll (189 kb) Närvarolista (62 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (268 kb) Bilaga 1 (9 kb) Bilaga 2 (7 kb) 
 
Protokoll (204 kb) Närvarolista (36 kb) Omröstningsresultat (78 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (140 kb)    
 
Protokoll (260 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (134 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (425 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy