Index 
Proces-verbal
PDF 267kWORD 239k
Marţi, 14 februarie 2012 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 3.Planul multianual pentru stocul vestic de stavrid negru de Atlantic - Regulamentul privind capturile totale admisibile şi cotele pentru 2012 -Contribuția politicii comune în domeniul pescuitului la crearea de bunuri publice (dezbatere)
 4.Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei
 5.Diverse
 6.Retrocedarea părții din Famagusta la care accesul este interzis către locuitorii legali ai acesteia (declaraţie scrisă)
 7.Votare
  
7.1.Oficiul pentru armonizare în cadrul pieței interne (mărci, desene și modele industriale) şi protecția drepturilor de proprietate intelectuală ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.2.Interconectarea registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.3.Protocolul UE-Guineea-Bissau de stabilire a posibilităților de pescuit *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.4.Participarea Marocului la programele Uniunii Europene *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.5.Vaccinarea împotriva febrei catarale ovine ***II (vot)
  
7.6.Cerințele tehnice aplicabile transferurilor de credit și debitelor directe în euro ***I (vot)
  
7.7.Numirea unui membru al Curţii de Conturi - dl Baudilio Tomé Muguruza / ES * (vot)
 8.Explicaţii privind votul
 9.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 11.Distribuirea de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune ***II (dezbatere)
 12.Relațiile contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate ***I (dezbatere)
 13.Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele agricole și la produsele pescărești *** (dezbatere)
 14.Fezabilitatea introducerii obligaţiunilor de stabilitate (dezbatere)
 15.Componenţa delegaţiilor interparlamentare
 16.Politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio ***II (dezbatere)
 17.Depunere de documente
 18.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 19.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ
 Anexa 1 - Retrocedarea părții din Famagusta la care accesul este interzis către locuitorii legali ai acesteia (declaraţie scrisă)
 Anexa 2 - Numirea unui membru al Curţii de Conturi - dl Baudilio TOME MUGURUZA / ES


A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I.   Pedeapsa cu moartea în Belarus, în special cazul lui Dzmitry Kanavalau şi Uladzislau Kavalyou

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Mario Mauro, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Jacek Saryusz-Wolski, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Lena Kolarska-Bobińska şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, referitoare la pedeapsa cu moartea în Belarus, în special cazul lui Dzmitry Kanavalau şi Uladzislau Kavalyou (B7-0075/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal şi Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR, referitoare la pedeapsa cu moartea în Belarus, în special cazul lui Dzmitry Kanavalau şi Uladzislau Kavalyou (B7-0076/2012);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg şi Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D, referitoare la pedeapsa cu moartea în Belarus, în special cazul lui Dzmitry Kanavalau şi Uladzislau Kavalyou (B7-0078/2012);

- Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda şi Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la pedeapsa cu moartea în Belarus, în special cazul lui Dzmitry Kanavalau şi Uladzislau Kavalyou (B7-0080/2012);

- Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la pedeapsa cu moartea în Belarus, în special cazul lui Dzmitry Kanavalau şi Uladzislau Kavalyou (B7-0081/2012);

- Ivars Godmanis, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake şi Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, referitoare la pedeapsa cu moartea în Belarus, în special cazul lui Dzmitry Kanavalau şi Uladzislau Kavalyou (B7-0083/2012).

II.   Evoluţiile recente din Egipt

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana şi Juozas Imbrasas, în numele Grupului EFD, referitoare la evoluţiile recente din Egipt (B7-0077/2012);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, referitoare la evoluţiile recente din Egipt (B7-0079/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki şi Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, referitoare la evoluţiile recente din Egipt (B7-0082/2012);

- Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi şi Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D, referitoare la evoluţiile recente din Egipt (B7-0084/2012);

- Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini şi Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la evoluţiile recente din Egipt (B7-0085/2012);

- Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Egipt (B7-0086/2012);

- Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica şi Antonyia Parvanova, în numele Grupului ALDE, referitoare la evoluţiile recente din Egipt (B7-0087/2012).

III.   Pedeapsa cu moartea în Japonia

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana şi Juozas Imbrasas, în numele Grupului EFD, referitoare la pedeapsa cu moartea în Japonia (B7-0088/2012);

- Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, referitoare la pedeapsa cu moartea în Japonia (B7-0089/2012);

- Véronique De Keyser, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon şi Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D, referitoare la pedeapsa cu moartea în Japonia (B7-0090/2012);

- Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Barbara Lochbihler şi Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la pedeapsa cu moartea în Japonia (B7-0091/2012);

- Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la pedeapsa cu moartea în Japonia (B7-0092/2012);

- Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel şi Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, referitoare la pedeapsa cu moartea în Japonia (B7-0093/2012).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 149 din Regulamentul de procedură.


3. Planul multianual pentru stocul vestic de stavrid negru de Atlantic - Regulamentul privind capturile totale admisibile şi cotele pentru 2012 -Contribuția politicii comune în domeniul pescuitului la crearea de bunuri publice (dezbatere)

Întrebare orală (O-000308/2011) adresată de Carmen Fraga Estévez şi Pat the Cope Gallagher, în numele Comisiei PECH, Consiliului: Stadiul în care se află propunerea privind planul multianual pentru stocul vestic de stavrid negru de Atlantic și pentru unitățile piscicole care îl exploatează (B7-0023/2012)

Întrebare orală (O-000309/2011) adresată de Carmen Fraga Estévez şi Pat the Cope Gallagher, în numele Comisiei PECH Comisiei: Stadiul în care se află propunerea privind planul multianual pentru stocul vestic de stavrid negru de Atlantic și pentru unitățile piscicole care îl exploatează (B7-0024/2012)

Întrebare orală (O-000016/2012) adresată de Gabriel Mato Adrover, în numele Comisiei PECH, Consiliului: Măsurile cuprinse în Regulamentul privind capturile totale admisibile (TAC) şi cotele pentru 2012 care depăşesc domeniul de aplicare prevăzut la articolul 43 alineatul (3) din TFUE (B7-0032/2012)

Întrebare orală (O-000017/2012) adresată de Gabriel Mato Adrover, în numele Comisiei PECH, Comisiei: Măsurile cuprinse în Regulamentul privind capturile totale admisibile (TAC) și cotele pentru 2012 care depășesc domeniul de aplicare prevăzut la articolul 43 alineatul (3) din TFUE (B7-0033/2012)

Întrebare orală (O-000004/2012) adresată de Maria do Céu Patrão Neves, în numele Grupului PPE, Marek Józef Gróbarczyk, în numele Grupului ECR, şi Ulrike Rodust, în numele Grupului S&D, Comisiei: Contribuția politicii comune în domeniul pescuitului la crearea de bunuri publice (B7-0029/2012)

Întrebare orală (O-000029/2012) adresată de João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer şi Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Contribuţia politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) la crearea de bunuri publice (B7-0038/2012)

Pat the Cope Gallagher, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Marek Józef Gróbarczyk şi João Ferreira au dezvoltat întrebările orale..

Nicolai Wammen (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Maria Damanaki (membră a Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit: Guido Milana, în numele Grupului S&D, Chris Davies, în numele Grupului ALDE, Isabella Lövin, în numele Grupului Verts/ALE, Struan Stevenson, în numele Grupului ECR, John Bufton, în numele Grupului EFD, Diane Dodds, neafiliată, Alain Cadec, Kriton Arsenis, Ian Hudghton, Anna Rosbach, Andrew Henry William Brons, Jim Higgins, Dolores García-Hierro Caraballo, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Antolín Sánchez Presedo şi Werner Kuhn.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Phil Prendergast, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda şi Ricardo Cortés Lastra.

Au intervenit: Maria Damanaki şi Nicolai Wammen.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

Planul multianual pentru stocul vestic de stavrid negru de Atlantic

- Carmen Fraga Estévez şi Pat the Cope Gallagher, în numele Comisiei PECH, referitoare la stadiul în care se află propunerea privind planul multianual pentru stocul vestic de stavrid negru de Atlantic și pentru unitățile piscicole care îl exploatează (2011/2937(RSP)) (B7-0064/2012)

Contribuția politicii comune în domeniul pescuitului la crearea de bunuri publice

- Maria do Céu Patrão Neves, în numele Grupului PPE, referitoare la contribuţia politicii comune în domeniul pescuitului la producerea de bunuri publice (B7-0579/2011)

- João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou şi Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL referitoare la contribuția politicii comune în domeniul pescuitului la producerea de bunuri publice (B7-0581/2011)

- Ulrike Rodust, Josefa Andrés Barea, Ole Christensen, Iliana Malinova Iotova, Guido Milana şi Catherine Trautmann, în numele Grupului S&D, referitoare la contribuția politicii comune în domeniul pescuitului la producerea de bunuri publice (B7-0584/2011)

- Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda şi Jean-Paul Besset, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la contribuția politicii comune în domeniul pescuitului la comunitățile de coastă (2011/2899(RSP)) (B7-0065/2012)

- Marek Józef Gróbarczyk şi Struan Stevenson, în numele Grupului ECR, referitoare la politica comună în domeniul pescuitului și la producerea de bunuri publice (2011/2899(RSP)) (B7-0066/2012)

- Pat the Cope Gallagher, Giommaria Uggias şi Filiz Hakaeva Hyusmenova, în numele Grupului ALDE, referitoare la contribuția politicii comune în domeniul pescuitului la producerea de bunuri publice (2011/2899(RSP)) (B7-0067/2012)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.3 al PV din 16.2.2012.


A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

4. Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei

Sectorul serviciilor, Directiva „Servicii” şi îmbunătăţirea competitivităţii, a creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă în Europa

Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei), Michel Barnier şi László Andor (membri ai Comisiei)

Antonio Tajani, Michel Barnier şi László Andor au răspuns la întrebările adresate de următorii deputaţi:

Roberta Angelilli, Jutta Steinruck, Georgios Papanikolaou, Bernadette Vergnaud, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Emilie Turunen şi Malcolm Harbour.

A intervenit Liam Aylward, pentru a solicita difuzarea pe ecranele sălii a numelor deputaţilor care au cerut să adreseze întrebări.

Wim van de Camp i-a adresat o întrebare lui Michel Barnier, care a răspuns.

A intervenit Morten Løkkegaard, în sprijinul intervenţiei lui Liam Aylward.

Wim van de Camp i-a adresat o întrebare lui Antonio Tajani, care a răspuns.

Preşedintele a comunicat numele deputaţilor care au cerut să adreseze întrebări.

Michel Barnier, Antonio Tajani şi László Andor au răspuns întrebărilor adresate de următorii deputaţi:

Liam Aylward, Evelyne Gebhardt, Raffaele Baldassarre, Alejandro Cercas, Anneli Jäätteenmäki, Erminia Mazzoni şi Claudio Morganti.

Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei s-a încheiat.


(Şedinţa a fost suspendată pentru câteva momente în aşteptarea votării.)

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

5. Diverse

Au intervenit: Roger Helmer şi Gerard Batten cu privire la etalarea drapelului Regatului Unit în clădirile Parlamentului European şi Corneliu Vadim Tudor cu privire la decesele cauzate în Europa de valul recent de frig (Preşedintele a reamintit că ieri a avut loc o dezbatere pe această temă (punctul 14 al PV din 13.2.2012)).


6. Retrocedarea părții din Famagusta la care accesul este interzis către locuitorii legali ai acesteia (declaraţie scrisă)

Declaraţia scrisă 0042/2011 depusă de deputații Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström şi Artur Zasada privind retrocedarea părții din Famagusta la care accesul este interzis către locuitorii legali ai acesteia a întrunit semnăturile majorităţii membrilor care compun Parlamentul şi va fi, prin urmare, transmisă destinatarilor săi şi publicată în Texte adoptate în prezenta şedinţă (P7_TA(2012)0039), numele semnatarilor fiind înscrise în procesul-verbal, în conformitate cu articolul 123 alineatele (3) şi (4) din Regulamentul de procedură (anexa 1 la PV din 14.2.2012).

A intervenit Artur Zasada.


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Oficiul pentru armonizare în cadrul pieței interne (mărci, desene și modele industriale) şi protecția drepturilor de proprietate intelectuală ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind atribuirea unor sarcini legate de protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, printre care şi reunirea reprezentanţilor sectorului public şi privat în cadrul Observatorului european al contrafacerii şi a pirateriei, Oficiului pentru armonizare în cadrul pieţei interne (mărci, desene şi modele industriale) [COM(2011)0288 - C7-0136/2011- 2011/0135(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Antonio Masip Hidalgo (A7-0003/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0032)


7.2. Interconectarea registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 89/666/CEE, 2005/56/CE și 2009/101/CE în ceea ce privește interconectarea registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților [COM(2011)0079 - C7-0059/2011- 2011/0038(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Kurt Lechner (A7-0022/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0033)


7.3. Protocolul UE-Guineea-Bissau de stabilire a posibilităților de pescuit *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea protocolului convenit între Uniunea Europeană și Republica Guineea-Bissau de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului în vigoare între cele două părți [15178/2011 - C7-0003/2012- 2011/0257(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Carl Haglund (A7-0017/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0034)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


7.4. Participarea Marocului la programele Uniunii Europene *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte și Regatul Maroc, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Regatul Maroc privind principiile generale care reglementează participarea Regatului Maroc la programele Uniunii Europene [12712/2010 - C7-0430/2010- 2010/0125(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A7-0016/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0035)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


7.5. Vaccinarea împotriva febrei catarale ovine ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/75/CE privind vaccinarea împotriva febrei catarale ovine [16696/1/2011 - C7-0011/2012- 2010/0326(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Janusz Wojciechowski (A7-0031/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

POZIŢIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P7_TA(2012)0036)

Intervenţie

Janusz Wojciechowski (raportor) a făcut o declaraţie în conformitate cu articolul 138 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.


7.6. Cerințele tehnice aplicabile transferurilor de credit și debitelor directe în euro ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice aplicabile transferurilor de credit și debitelor directe în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 [COM(2010)0775 - C7-0434/2010- 2010/0373(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Sari Essayah (A7-0292/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0037)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0037)


7.7. Numirea unui membru al Curţii de Conturi - dl Baudilio Tomé Muguruza / ES * (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a lui Baudilio Tomé Muguruza ca membru al Curții de Conturi [N7-0002/2012 - C7-0015/2012- 2012/0801(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A7-0036/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

(vot secret)

(Lista participanţilor la vot este anexată la prezentul proces-verbal) (anexa 2 al PV din 14.2.2012)

PROPUNERE DE DECIZIE

Aprobat (P7_TA(2012)0038)

Intervenţie

Hannes Swoboda (în numele Grupului S&D) care a ridicat problema necesităţii votului (Preşedintele a confirmat aplicarea procedurii).


8. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Antonio Masip Hidalgo - A7-0003/2012

Kay Swinburne, Iva Zanicchi şi Paolo Bartolozzi

Raport Inés Ayala Sender - A7-0036/2012
Daniel Hannan

Raport Antonio Masip Hidalgo - A7-0003/2012
Antonello Antinoro, Charles Tannock, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zoltán Bagó şi Emma McClarkin

Raport Kurt Lechner - A7-0022/2012

Kay Swinburne, Iva Zanicchi, Charles Tannock şi Sergio Paolo Francesco Silvestris

Raport Sari Essayah - A7-0292/2011

Charles Tannock

°
° ° °

Preşedintele a revenit asupra intervenţiei lui Roger Helmer înaintea votării (punctul 5 al PV din 14.2.2012).


9. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

Struan Stevenson, Carlo Casini şi Izaskun Bilbao Barandica au anunţat că postul lor de vot nu a funcţionat corespunzător în timpul votului privind Raportul Antonio Masip Hidalgo A7-0003/2012.

Andreas Mölzer şi Janusz Wojciechowski au anunţat că postul lor de vot nu a funcţionat corespunzător în timpul primelor trei voturi prin apel nominal .


(Şedinţa, suspendată la 12.35, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

10. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


11. Distribuirea de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului în ceea ce privește distribuirea de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune [18733/1/2011 - C7-0022/2012- 2008/0183(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

Czesław Adam Siekierski a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Dacian Cioloş (membru al Comisiei).

Au intervenit: Agnès Le Brun, în numele Grupului PPE, Luis Manuel Capoulas Santos, în numele Grupului S&D, Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, James Nicholson, în numele Grupului ECR, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFD, Dimitar Stoyanov, neafiliat, Esther Herranz García, Daciana Octavia Sârbu, George Lyon, Marije Cornelissen, Marc Tarabella, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui George Lyon, întrebare la care acesta a răspuns, Janusz Wojciechowski, Inês Cristina Zuber, Giancarlo Scottà, Rareş-Lucian Niculescu, Paolo De Castro, Liam Aylward, Karima Delli, Julie Girling, Tadeusz Cymański, Christa Klaß, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Jacky Hénin, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Csaba Sándor Tabajdi, Vilija Blinkevičiūtė, Estelle Grelier şi Karin Kadenbach.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Spyros Danellis, José Bové, Alfreds Rubiks, Jaroslav Paška, Jarosław Kalinowski, Monika Smolková, Elena Oana Antonescu şi Franz Obermayr.

Au intervenit: Dacian Cioloş şi Czesław Adam Siekierski.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.3 al PV din 15.2.2012.


12. Relațiile contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește relațiile contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate [COM(2010)0728 - C7-0408/2010- 2010/0362(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: James Nicholson (A7-0262/2011)

James Nicholson şi-a prezentat raportul.

A intervenit Dacian Cioloş (membru al Comisiei).

Au intervenit: Michel Dantin, în numele Grupului PPE, Marc Tarabella, în numele Grupului S&D, Britta Reimers, în numele Grupului ALDE, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, şi Janusz Wojciechowski, în numele Grupului ECR.

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

Au intervenit: João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Lorenzo Fontana, în numele Grupului EFD, Diane Dodds, neafiliată, Albert Deß, Luís Paulo Alves, George Lyon, Alyn Smith, Julie Girling, Csanád Szegedi, Mairead McGuinness, Paolo De Castro, Liam Aylward, Hynek Fajmon, Esther de Lange, Estelle Grelier, Valdemar Tomaševski, Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Herbert Dorfmann, Wojciech Michał Olejniczak, Elisabeth Köstinger, Ulrike Rodust şi Maria do Céu Patrão Neves.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zofija Mazej Kukovič, Ricardo Cortés Lastra, Miroslav Mikolášik, Rareş-Lucian Niculescu, José Bové, Jarosław Kalinowski, Andrew Henry William Brons, Csaba Sógor şi Ana Miranda.

Au intervenit: Dacian Cioloş şi James Nicholson.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.5 al PV din 15.2.2012.


13. Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele agricole și la produsele pescărești *** (dezbatere)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produse agricole, la produse agricole transformate, la pește și produse pescărești, privind înlocuirea protocoalelor nr. 1, 2 și 3 și a anexelor la acestea, precum și privind modificările la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte [15975/2010 - C7-0432/2010- 2010/0248(NLE)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: José Bové (A7-0023/2012)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele agricole și la produsele pescărești

José Bové şi-a prezentat raportul.

Nicolai Wammen (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Dacian Cioloş (membru al Comisiei) au făcut declaraţii.

Au intervenit: Lorenzo Fontana (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Cristiana Muscardini, în numele Grupului PPE, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, şi Metin Kazak, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Georgios PAPASTAMKOS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner, neafiliat, Elisabeth Jeggle, David Martin, Carl Haglund, Ana Miranda, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către David Martin, Marek Józef Gróbarczyk, Paul Murphy, Nick Griffin, Gabriel Mato Adrover, Bernd Lange, Ivo Vajgl, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Charles Tannock, Struan Stevenson, Daniel Caspary, Pier Antonio Panzeri, Esther Herranz García, Josefa Andrés Barea, Jean Roatta, Gianluca Susta, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Maria Eleni Koppa şi Michel Dantin.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Salvatore Iacolino, Bernadette Vergnaud, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Spyros Danellis, Antonello Antinoro, João Ferreira, Maria do Céu Patrão Neves, Pino Arlacchi, María Auxiliadora Correa Zamora şi Marco Scurria.

A intervenit Dacian Cioloş.

A PREZIDAT: László SURJÁN
Vicepreşedinte

Au intervenit: Štefan Füle (membru al Comisiei), Nicolai Wammen şi José Bové.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- José Bové, Raül Romeva i Rueda şi Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele agricole și la produsele pescărești (2012/2522(RSP)) (B7-0047/2012);

- Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin, Josefa Andrés Barea şi Vital Moreira, în numele Grupului S&D referitoare la Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile de liberalizare reciprocă a comerțului cu produse agricole și produse pescărești (2012/2522(RSP)) (B7-0048/2012);

- Cristiana Muscardini, Daniel Caspary, Elmar Brok, Elisabeth Jeggle şi María Auxiliadora Correa Zamora, în numele Grupului PPE, referitoare la Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele agricole și la produsele pescărești (2012/2522(RSP)) (B7-0049/2012);

- Robert Sturdy, în numele Grupului ECR, referitoare la Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele agricole și la produsele pescărești (2012/2522(RSP)) (B7-0051/2012);

- Metin Kazak şi Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, referitoare la Acordul dintre Uniunea Europeană şi Regatul Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produse agricole, la produse agricole transformate, la pește și produse pescărești (2012/2522(RSP)) (B7-0054/2012);

- Paul Murphy, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils, Søren Bo Søndergaard, Younous Omarjee, Sabine Lösing şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele agricole și la produsele pescărești (2012/2522(RSP)) (B7-0055/2012).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.7 al PV din 16.2.2012 şi punctul 8.8 al PV din 16.2.2012.


14. Fezabilitatea introducerii obligaţiunilor de stabilitate (dezbatere)

Întrebare orală (O-000333/2011) adresată de Sharon Bowles, în numele Comisiei ECON, Comisiei: Răspunsul iniţial la Cartea verde a Comisiei privind fezabilitatea introducerii obligaţiunilor de stabilitate (B7-0022/2012)

Sharon Bowles a dezvoltat întrebarea orală.

Neelie Kroes (vicepreşedintă a Comisiei) a răspuns la întrebarea orală.

Au intervenit: Diogo Feio, în numele Grupului PPE, Edward Scicluna, în numele Grupului S&D, Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Kay Swinburne, în numele Grupului ECR, Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL, Godfrey Bloom, în numele Grupului EFD, Andrew Henry William Brons, neafiliat, Corien Wortmann-Kool, Gianni Pittella, Carl Haglund, Pascal Canfin, Claudio Morganti şi Werner Langen care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Sven Giegold şi Elisa Ferreira.

A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

Au intervenit: Jaroslav Paška, Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas, Alfredo Pallone, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou şi Markus Ferber care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Sylvie Goulard.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Roberta Angelilli, Miroslav Mikolášik, Anneli Jäätteenmäki, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber şi Elena Băsescu.

A intervenit Neelie Kroes.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Sharon Bowles şi Sylvie Goulard, în numele Comisiei ECON, referitoare la fezabilitatea introducerii obligațiunilor de stabilitate (2011/2959(RSP)) (B7-0016/2012)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.7 al PV din 15.2.2012.


15. Componenţa delegaţiilor interparlamentare

La solicitarea Grupului S&D, Parlamentul European a ratificat numirea lui Victor Boştinaru în calitate de membru al Delegaţiei pentru relaţiile cu Republica Populară Chineză, în locul lui Henri Weber.


16. Politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării deciziei Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio [16226/1/2011 - C7-0012/2012- 2010/0252(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

Gunnar Hökmark a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Neelie Kroes (vicepreşedintă a Comisiei).

Au intervenit: Paul Rübig, în numele Grupului PPE, Teresa Riera Madurell, în numele Grupului S&D, Vladko Todorov Panayotov, în numele Grupului ALDE, Vicky Ford, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Auke Zijlstra, neafiliat, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Silvia-Adriana Ţicău, Marietje Schaake, Angelika Niebler, Francesco De Angelis şi Petra Kammerevert.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Iosif Matula, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška şi Paul Rübig.

Au intervenit: Neelie Kroes şi Gunnar Hökmark.

A intervenit Paul Rübig.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.4 al PV din 15.2.2012.


17. Depunere de documente

Următoarele documente au fost depuse de către Consiliu şi Comisie

- Propunere de virament de credite DEC 01/2012 - Sectiunea III - Comisie (N7-0038/2012 - C7-0023/2012 - 2012/2013(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2000/60/CE şi 2008/105/CE în ceea ce priveşte substanţele prioritare din domeniul politicii apei (COM(2011)0876 - C7-0026/2012 - 2011/0429(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

PECH, AGRI, ITRE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului comercial de combatere a contrafacerii între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, Statele Unite Mexicane, Regatul Maroc, Noua Zeelandă, Republica Singapore, Confederaţia Elveţiană şi Statele Unite ale Americii (12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

DEVE, ITRE, JURI, LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Mozambic (18059/2011 - C7-0028/2012 - 2011/0378(NLE))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

- Raportul special nr. 14/2011 (descărcare de gestiune 2011) - "A ameliorat asistenţa din partea UE capacitatea Croaţiei de a gestiona finanţarea postaderare?" (N7-0039/2012 - C7-0029/2012 - 2012/2015(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

AFET, BUDG


18. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 481.354 OJME).


19. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la ora 21.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka


Anexa 1 - Retrocedarea părții din Famagusta la care accesul este interzis către locuitorii legali ai acesteia (declaraţie scrisă)

Declaraţia scrisă nr. 0042/2011, depusă de către deputaţii Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström şi Artur Zasada, privind retrocedarea părții din Famagusta la care accesul este interzis către locuitorii legali ai acesteia (punctul 2 al PV din 14.2.2012 şi P7_TA(2012)0039) şi semnată de 390 de deputaţi:

János Áder, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Charalampos Angourakis, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Bendt Bendtsen, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Philip Claeys, Carlos Coelho, María Auxiliadora Correa Zamora, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Joseph Cuschieri, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Mário David, Francesco De Angelis, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Andrew Duff, James Elles, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Lucas Hartong, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cornelis de Jong, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Michał Tomasz Kamiński, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Esther de Lange, Stéphane Le Foll, Ryszard Antoni Legutko, Patrick Le Hyaric, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Barry Madlener, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Vital Moreira, Claudio Morganti, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Frédérique Ries, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Oreste Rossi, Alfreds Rubiks, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Carl Schlyter, Helmut Scholz, György Schöpflin, Werner Schulz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Ewald Stadler, Bart Staes, Laurence J.A.J. Stassen, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Dimitar Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Hannes Swoboda, József Szájer, Konrad Szymański, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Eleni Theocharous, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Frank Vanhecke, Marie-Christine Vergiat, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Auke Zijlstra, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Anexa 2 - Numirea unui membru al Curţii de Conturi - dl Baudilio TOME MUGURUZA / ES

LISTA DEPUTAŢILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, De Sarnez, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Iovine, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Bielan, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Češková

EFD:

Agnew, Allam, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Cymański, Farage, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke, de Villiers

GUE/NGL:

Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Matias, Maštálka, Murphy, Omarjee, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Madlener, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor, Werthmann, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Abad, Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Franco, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Bozkurt, Boştinaru, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Creţu, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Havel, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Turmes, Turunen, Ždanoka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate