Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 15. februar 2012 - Strasbourg

2. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer for så vidt angår datakrav og definitioner (D018075/02 - 2012/2536(RPS) - frist: 04/05/2012)
henvist til: kor.udv.: INTA
rådg.udv.: ECON

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… af XXX om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimumgrænseværdierne for restkoncentrationer af clopyralid, dimethomorph, fenpyrazamin, folpet og pendimethalin i eller på visse produkter (D018237/02 - 2012/2532(RPS) - frist: 01/05/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/..om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (D018605/02 - 2012/2549(RPS) - frist: 10/05/2012)
henvist til: kor.udv.: IMCO
rådg.udv.: ENVI, EMPL

- Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 658/2007 om økonomiske sanktioner for tilsidesættelse af visse forpligtelser i forbindelse med markedsføringstilladelser udstedt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (D018675/02 - 2012/2537(RPS) - frist: 07/05/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af vandpumper (D018886/02 - 2012/2548(RPS) - frist: 09/05/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik