Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 15. februar 2012 - Strasbourg

2. Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije (EU) št. …/… o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb v zvezi s posodobitvijo zahtev za podatke in opredelitev (D018075/02 - 2012/2536(RPS) - rok: 04/05/2012)
posredovano pristojni: INTA
mnenje: ECON

- Uredba Komisije (EU) št. …/… z dne XXX o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klopiralid, dimetomorf, fenpirazamin, folpet in pendimetalin v ali na nekaterih proizvodih (D018237/02 - 2012/2532(RPS) - rok: 01/05/2012)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) št. …/…o spremembi Priloge II k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij (D018605/02 - 2012/2549(RPS) - rok: 10/05/2012)
posredovano pristojni: IMCO
mnenje: ENVI, EMPL

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 658/2007 o denarnih kaznih za kršitev nekaterih obveznosti v zvezi z dovoljenji za promet, izdanimi v skladu z Uredbo (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (D018675/02 - 2012/2537(RPS) - rok: 07/05/2012)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) št. …/… o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo vodnih črpalk (D018886/02 - 2012/2548(RPS) - rok: 09/05/2012)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov