Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 15. února 2012 - Štrasburk

3. Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy aktů v přenesené pravomoci:

rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci ze dne 3. 2. 2012, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/42/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři - C(2012)445 - lhůta: 3. 4. 2012

předáno věcně příslušný výbor: TRAN

pro informaci: IMCO

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/.. ze dne 7. 2. 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1060/2009 s ohledem na poplatky účtované evropským orgánem pro cenné papíry a trhy ratingovým agenturám - C(2012)582 – lhůta: 7. 5. 2012

předáno věcně příslušný výbor: ECON

rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. 2. 2012, kterým se mění příloha III rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1080/2011/EU o poskytnutí záruky EU na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a úvěrových záruk na projekty mimo Unii a o zrušení rozhodnutí č. 633/2009/ES, pokud jde o Sýrii - C(2012)615 - lhůta: 8. 4. 2012

předáno věcně příslušný výbor: BUDG

pro informaci: AFET

Právní upozornění - Ochrana soukromí