Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 15 lutego 2012 r. - Strasburg

3. Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

Decyzja delegowana Komisji z dnia 3.2.2012 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską - C(2012)445 - termin: 3.4.2012

odesłana komisja przedm. właśc.: TRAN

tytułem informacji: IMCO

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr …/… z dnia 7.2.2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od agencji ratingowych - C(2012)582 - termin: 7.5.2012

odesłane komisja przedm. właśc.: ECON

Decyzja delegowana Komisji z dnia 8.2.2012 r. zmieniająca załącznik III do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2011/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Unii oraz uchylenia decyzji nr 633/2009/WE w odniesieniu do Syrii - C(2012)615 - termin: 8.4.2012

odesłana komisja przedm. właśc.: BUDG

tytułem informacji: AFET

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności