Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 15. februar 2012 - Strasbourg

3. Delegirani akti (člen 87a poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

Delegirani sklep Komisije z dne 3. 2. 2012 o spremembi Direktive 2009/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju - C(2012)445 – rok: 3. 4. 2012

poslano pristojnemu odboru: TRAN

v vednost: IMCO

Delegirana uredba Komisije (EU) št. …/... z dne 7. 2. 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami in taksami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava bonitetnim agencijam - C(2012)582 : rok: 7. 5. 2012

posredovano pristojnemu odboru: ECON

Delegirani sklep Komisije z dne 8. 2. 2012 o spremembi Priloge III k Sklepu št.1080/2011/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za posojila za projekte zunaj Unije in o razveljavitvi Sklepa št. 633/2009/ES v zvezi s Sirijo - C(2012)615 - rok: 8. 4. 2012

posredovano pristojnemu odboru: BUDG

v vednost: AFET

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov