Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 15. února 2012 - Štrasburk

4. Příprava zasedání Evropské rady (1.–2. března 2012) (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady (1.–2. března 2012)

Nicolai Wammen (úřadující předseda Rady) a Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ashley Fox, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Martin Callanan za skupinu ECR, Lothar Bisky za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFD, Francisco Sosa Wagner nezařazený, Markus Ferber, Maria Eleni Koppa, Markus Ferber, aby dopověděl na otázku, kterou mu zvednutím modré karty položil João Ferreira, Andrew Duff, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Georgios Toussas, Rolandas Paksas, Georgios Toussas, aby odpověděl na otázku, kterou mu zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Andrew Henry William Brons, Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pablo Zalba Bidegain, Enrique Guerrero Salom, Theodor Dumitru Stolojan, Robert Goebbels, Paulo Rangel, Edite Estrela a Marietta Giannakou.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, João Ferreira a Sylvana Rapti.

Vystoupili: Maroš Šefčovič a Nicolai Wammen.

Vystoupil Robert Goebbels, aby položil otázku Marošovi Šefčovičovi (předseda poslanci odpověděl, že obdrží písemnou odpověď).

Rozprava byla ukončena.

Právní upozornění - Ochrana soukromí