Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 15. februar 2012 - Strasbourg

4. Forberedelse af mødet i Det Europæiske Råd den 1.-2. marts 2012 (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse af mødet i Det Europæiske Råd den 1.-2. marts 2012

Nicolai Wammen (formand for Rådet) og Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål, Ashley Fox, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål, Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål, Alexander Graf Lambsdorff, Martin Callanan for ECR-Gruppen, Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFD-Gruppen, Francisco Sosa Wagner, løsgænger, Markus Ferber, Maria Eleni Koppa, João Ferreira, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Markus Ferber, som besvarede spørgsmålet, Andrew Duff, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Georgios Toussas, Rolandas Paksas, Liisa Jaakonsaari, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Georgios Toussas, som besvarede spørgsmålet, Andrew Henry William Brons, Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pablo Zalba Bidegain, Enrique Guerrero Salom, Theodor Dumitru Stolojan, Robert Goebbels, Paulo Rangel, Edite Estrela og Marietta Giannakou.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, João Ferreira og Sylvana Rapti.

Talere: Maroš Šefčovič og Nicolai Wammen.

Robert Goebbels stillede et spørgmål til Maroš Šefčovič (formanden meddelte, at han ville modtaget et skriftligt svar).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik