Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 15. veebruar 2012 - Strasbourg

4. Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (1. ja 2. märtsil 2012) (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (1. ja 2. märtsil 2012)

Nicolai Wammen (nõukogu eesistuja) ja Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ashley Fox, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alexander Graf Lambsdorff, Martin Callanan fraktsiooni ECR nimel, Lothar Bisky fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFD nimel, Francisco Sosa Wagner (fraktsioonilise kuuluvuseta), Markus Ferber, Maria Eleni Koppa, João Ferreira, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Markus Ferberile, kes sellele vastas, Andrew Duff, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Georgios Toussas, Rolandas Paksas, Liisa Jaakonsaari, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Georgios Toussasile, kes sellele vastas, Andrew Henry William Brons, Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pablo Zalba Bidegain, Enrique Guerrero Salom, Theodor Dumitru Stolojan, Robert Goebbels, Paulo Rangel, Edite Estrela ja Marietta Giannakou.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, João Ferreira ja Sylvana Rapti.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič ja Nicolai Wammen.

Sõna võttis Robert Goebbels, et esitada küsimus Maroš Šefčovičile (president teatas, et talle saadetakse kirjalik vastus).

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika