Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2012. február 15., Szerda - Strasbourg

4. Az Európai Tanács 2012. március 1-jei és 2-i ülésének előkészítése (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2012. március 1-jei és 2-i ülésének előkészítése

Nicolai Wammen (a Tanács soros elnöke) és Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ashley Fox, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alexander Graf Lambsdorff, Martin Callanan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lothar Bisky, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Francisco Sosa Wagner, független, Markus Ferber, Maria Eleni Koppa, João Ferreira, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Markus Ferber, aki válaszol rá, Andrew Duff, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Georgios Toussas, Rolandas Paksas, Liisa Jaakonsaari, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Georgios Toussas, aki válaszol rá, Andrew Henry William Brons, Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pablo Zalba Bidegain, Enrique Guerrero Salom, Theodor Dumitru Stolojan, Robert Goebbels, Paulo Rangel, Edite Estrela és Marietta Giannakou.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, João Ferreira és Sylvana Rapti.

Felszólal: Maroš Šefčovič és Nicolai Wammen.

Felszólal: Robert Goebbels kérdést intéz Maroš Šefčovičhoz (Az elnök közli, hogy írásban fog választ kapni).

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat