Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 15 februari 2012 - Straatsburg

4. Voorbereidingen voor de bijeenkomst van de Europese Raad (1-2 maart 2012) (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereidingen voor de bijeenkomst van de Europese Raad (1-2 maart 2012)

Nicolai Wammen (fungerend voorzitter van de Raad) en Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ashley Fox, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alexander Graf Lambsdorff, Martin Callanan, namens de ECR-Fractie, Lothar Bisky, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, Francisco Sosa Wagner, niet-fractiegebonden lid, Markus Ferber, Maria Eleni Koppa, João Ferreira, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Markus Ferber, die deze beantwoordt, Andrew Duff, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Georgios Toussas, Rolandas Paksas, Liisa Jaakonsaari, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Georgios Toussas, die deze beantwoordt, Andrew Henry William Brons, Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pablo Zalba Bidegain, Enrique Guerrero Salom, Theodor Dumitru Stolojan, Robert Goebbels, Paulo Rangel, Edite Estrela en Marietta Giannakou.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, João Ferreira en Sylvana Rapti.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič en Nicolai Wammen.

Het woord wordt gevoerd door Robert Goebbels om een vraag te stellen aan Maroš Šefčovič (De Voorzitter zegt hem dat hij een schriftelijk antwoord zal ontvangen).

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid