Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 15 lutego 2012 r. - Strasburg

4. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (1-2 marca 2012 r.) (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (1-2 marca 2012 r.)

Nicolai Wammen (urzędujący przewodniczący Rady) i Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Ashley Fox, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Josepha Daula, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Alexandra Grafa Lambsdorffa, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, Francisco Sosa Wagner niezrzeszony, Markus Ferber, Maria Eleni Koppa, João Ferreira, aby zadać pytanie poprzez podniesienie niebieskiej kartki Markusowi Ferberowi, na które ten odpowiedział, Andrew Duff, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Georgios Toussas, Rolandas Paksas, Liisa Jaakonsaari, aby zadać pytanie poprzez podniesienie niebieskiej kartki Georgiosowi Toussasowi, na które ten odpowiedział, Andrew Henry William Brons, Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pablo Zalba Bidegain, Enrique Guerrero Salom, Theodor Dumitru Stolojan, Robert Goebbels, Paulo Rangel, Edite Estrela i Marietta Giannakou.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, João Ferreira i Sylvana Rapti.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič i Nicolai Wammen.

Głos zabrał Robert Goebbels, aby zadać pytanie Marošowi Šefčoviciowi (Przewodniczący poinformował go, że otrzyma odpowiedź na piśmie).

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności