Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 15. februára 2012 - Štrasburg

4. Príprava na zasadnutie Európskej rady (1. – 2. marca 2012) (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava na zasadnutie Európskej rady (1. – 2. marca 2012)

Nicolai Wammen (úradujúci predseda Rady) a Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ashley Fox, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Martin Callanan v mene skupiny ECR, Lothar Bisky v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFD, Francisco Sosa Wagner, nezaradený poslanec, Markus Ferber, Maria Eleni Koppa, João Ferreira, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Markusovi Ferberovi, ktorý na ňu odpovedal, Andrew Duff, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Georgios Toussas, Rolandas Paksas, Liisa Jaakonsaari, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Georgiosovi Toussasovi, ktorý na ňu odpovedal, Andrew Henry William Brons, Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pablo Zalba Bidegain, Enrique Guerrero Salom, Theodor Dumitru Stolojan, Robert Goebbels, Paulo Rangel, Edite Estrela a Marietta Giannakou.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, João Ferreira a Sylvana Rapti.

Vystúpili títo rečníci: Maroš Šefčovič a Nicolai Wammen.

V rozprave vystúpil Robert Goebbels, aby položil otázku Marošovi Šefčovičovi (Predseda oznámil, že dostane písomnú odpoveď.).

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia