Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 februari 2012 - Strasbourg

4. Förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 1−2 mars 2012) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 1−2 mars 2012)

Nicolai Wammen (rådets tjänstgörande ordförande) och Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ashley Fox, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexander Graf Lambsdorff, Martin Callanan för ECR-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, Francisco Sosa Wagner, grupplös, Markus Ferber, Maria Eleni Koppa, João Ferreira, som ställde en fråga ("blått kort") till Markus Ferber, som besvarade frågan, Andrew Duff, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Georgios Toussas, Rolandas Paksas, Liisa Jaakonsaari, som ställde en fråga ("blått kort") till Georgios Toussas, som besvarade frågan, Andrew Henry William Brons, Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pablo Zalba Bidegain, Enrique Guerrero Salom, Theodor Dumitru Stolojan, Robert Goebbels, Paulo Rangel, Edite Estrela och Marietta Giannakou.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, João Ferreira och Sylvana Rapti.

Talare: Maroš Šefčovič och Nicolai Wammen.

Talare: Robert Goebbels ställde en fråga till Maroš Šefčovič (talmannen meddelade att han skulle få ett skriftligt svar).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy