Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0390(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0011/2012

Debatten :

PV 15/02/2012 - 5
CRE 15/02/2012 - 5

Stemmingen :

PV 15/02/2012 - 8.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0041

Notulen
Woensdag 15 februari 2012 - Straatsburg

5. Werkgelegenheid en sociale aspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2012 - Bijdrage aan de jaarlijkse groeianalyse 2012 - Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (debat)
Volledige verslagen

Verslag over werkgelegenheid en sociale aspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2012 [2011/2320(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

Verslag over de bijdrage aan de jaarlijkse groeianalyse 2012 [2011/2319(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [COM(2011)0813 - C7-0500/2011- 2011/0390(CNS)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès en Pervenche Berès leiden hun verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Margrethe Vestager (fungerend voorzitter van de Raad).

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door László Andor (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jan Kozłowski, namens de PPE-Fractie, Elisa Ferreira, namens de S&D-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alejandro Cercas, Milan Cabrnoch, namens de ECR-Fractie, Mara Bizzotto, namens de EFD-Fractie, Franz Obermayr, niet-fractiegebonden lid, Csaba Őry, Sergio Gaetano Cofferati en Sylvie Goulard.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tarja Cronberg, Anthea McIntyre, Derek Roland Clark, Philippe Boulland, Sylvana Rapti, Roberts Zīle, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Regina Bastos, Zita Gurmai en Thomas Mann.

(Voor het einde van het debat zie punt 7 van de notulen van 15.2.2012).

Juridische mededeling - Privacybeleid