Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0390(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0011/2012

Debaty :

PV 15/02/2012 - 5
CRE 15/02/2012 - 5

Głosowanie :

PV 15/02/2012 - 8.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0041

Protokół
Środa, 15 lutego 2012 r. - Strasburg

5. Zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2012 r. - Wkład do rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2012 r. - Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie zatrudnienia i aspektów społecznych w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2012 r. [2011/2320(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

Sprawozdanie w sprawie wkładu do rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2012 r. [2011/2319(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich [COM(2011)0813 - C7-0500/2011- 2011/0390(CNS)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès i Pervenche Berès przedstawili sprawozdania.

Głos zabrała Margrethe Vestager (urzędująca przewodnicząca Rady).

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał László Andor (członek Komisji).

Głos zabrali: Jan Kozłowski w imieniu grupy PPE, Elisa Ferreira w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Alejandra Cercasa, Milan Cabrnoch w imieniu grupy ECR, Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, Franz Obermayr niezrzeszony, Csaba Őry, Evelyn Regner, Sergio Gaetano Cofferati i Sylvie Goulard.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Tarja Cronberg, Anthea McIntyre, Derek Roland Clark, Philippe Boulland, Sylvana Rapti, Roberts Zīle, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Regina Bastos, Zita Gurmai i Thomas Mann.

(Końca debaty dotyczy pkt 7 protokołu z dnia 15.2.2012 r.).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności