Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0390(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0011/2012

Rozpravy :

PV 15/02/2012 - 5
CRE 15/02/2012 - 5

Hlasovanie :

PV 15/02/2012 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0041

Zápisnica
Streda, 15. februára 2012 - Štrasburg

5. Zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu 2012 – Príspevok k ročnému prieskumu rastu 2012 – Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o zamestnanosti a sociálnych aspektoch v ročnom prieskume rastu 2012 [2011/2320(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

Správa o príspevku k ročnému prieskumu rastu 2012 [2011/2319(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov [COM(2011)0813 - C7-0500/2011- 2011/0390(CNS)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Pervenche Berès (A7-0011/2012)

Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès a Pervenche Berès uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpila Margrethe Vestager (úradujúca predsedníčka Rady).

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

V rozprave vystúpil László Andor (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jan Kozłowski v mene skupiny PPE, Elisa Ferreira v mene skupiny S&D, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alejandro Cercas, Milan Cabrnoch v mene skupiny ECR, Mara Bizzotto v mene skupiny EFD, Franz Obermayr, nezaradený poslanec, Csaba Őry, Sergio Gaetano Cofferati a Sylvie Goulard.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Tarja Cronberg, Anthea McIntyre, Derek Roland Clark, Philippe Boulland, Sylvana Rapti, Roberts Zīle, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Regina Bastos, Zita Gurmai a Thomas Mann.

(Záver rozpravy pozri bod 7 zápisnice zo dňa 15.2.2012).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia