Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 15 февруари 2012 г. - Страсбург

6. Състав на Парламента

Компетентните органи на Ирландия уведомиха за назначаването на Emer Costello като член на Европейския парламент на мястото на Proinsias De Rossa, считано от 15 февруари 2012 г..

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на нейните пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Emer Costello участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направила декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност