Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 15. února 2012 - Štrasburk

6. Složení Parlamentu

Příslušné irské orgány oznámily, že Emer Costello, kterou je nahrazen Proinsias De Rossa, byla s účinností od 15. února 2012 zvolena poslankyní Parlamentu.

Dokud nejsou ověřeny její pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Emer Costello v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinila prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslankyně Evropského parlamentu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí