Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 15. února 2012 - Štrasburk

7. Hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2012 – Příspěvek k roční analýze růstu 2012 – Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (pokračování rozpravy)
CRE

(Začátek rozpravy, viz bod 5 zápisu ze dne 15.2.2012).

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė, Inês Cristina Zuber, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Gay Mitchell, Alejandro Cercas, Hubert Pirker, Victor Boştinaru a Diogo Feio.

Vystoupili: László Andor (člen Komise), Margrethe Vestager (úřadující předsedkyně Rady), Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès a Pervenche Berès.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.8 zápisu ze dne 15.2.2012, bod 8.9 zápisu ze dne 15.2.2012 a bod 8.2 zápisu ze dne 15.2.2012.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupila Evelyn Regner k pokládání otázek zvednutím modré karty.

Právní upozornění - Ochrana soukromí