Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 15. veebruar 2012 - Strasbourg

7. Tööhõive- ja sotsiaalsed aspektid 2012. aasta majanduskasvu analüüsis – 2012. aasta majanduskasvu analüüsi täiendamine – Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised (arutelu jätkamine)
CRE

(Arutelu algust vt 15.2.2012protokoll punkt 5).

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė, Inês Cristina Zuber, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Gay Mitchell, Alejandro Cercas, Hubert Pirker, Victor Boştinaru ja Diogo Feio.

Sõna võtsid László Andor (komisjoni liige), Margrethe Vestager (nõukogu eesistuja), Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès ja Pervenche Berès.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.2.2012 protokolli punkt 8.8, 15.2.2012 protokolli punkt 8.9 ja 15.2.2012 protokolli punkt 8.2.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võttis Evelyn Regner sinise kaardi tõstmisega sõnavõttude teemal.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika